Friday, June 13, 2008

Edisi Lumpur

Dititipkan berton-ton lumpur
Menjadikan banyak dada lebur
Dan mulut-mulut berteriak kabur

Sampai berapa banyak duka beranak
Hingga airmata warnanya beraneka
Dari coklat tanah sampai merah mangkak

Kenapa harus Lumpur
Keluar dari dubur

Akhh penyakit.. penyakit...

Sby, 13juni2008

No comments: