Wednesday, February 28, 2007

Dilarang Pake Nama

kisah kecil nama

pagi buta ia sudah datang

tapi tanda N dicoret

tertancap di sana

Ternyata Nama lain sudah menunggu

Sebelum shubuh malah

terpaksa pilih lain

daripada jadi rebut

No comments: